Handschriften (GB oktav) (Best. 7008) 29
Erbauungsbuch für Klosterleute Laufzeit: Mitte 16. Jh. Verzeichnungseinheit (72 Einträge)

Enthält:
1. Von der Vollkommenheit in allen Tugenden. Anf. Bl. 3r: „Sommighe sonderlinghe leringhen hoe een mensche hem sal schicken om perfectie te crijghen van alle duechden. Ten eersten sal een mensche dickwils hem stellen om volcomen ende gheheele bichte te spreken met volle berouwe ende leetstscappe ende met een vaste propoost om niet meer te sondighen". — Schl. Bl. 4v: „want ghij elck jaer hebt bedreuen tegen god of tegen consciencie ende" (bricht ab). 2. Vom andächtigen Gebet. Anf. Bl. 5r: „Een suijuerlijc be

Dokumente (72 Dateien)