Renard, Heinrich (Best. 1084) P 117
Köln-Mülheim, Drei-Königen-Hospital Erweiterung. Ansicht(en), Grundriß(e), Schnitt(e) (Querschnitt, Längsschnitt) . Laufzeit: 1904 Verzeichnungseinheit (0 Einträge)