Renard, Heinrich (Best. 1084) P 149
Oberhausen, Herz-Jesu-Kirche Grundriß(e), Schnitt(e) (Querschnitt, Längsschnitt) Detailzeichnung(en) Laufzeit: o.D. Verzeichnungseinheit (0 Einträge)