Renard, Heinrich (Best. 1084) P 154
Plauen i.V., Evang. Kirche Entw. Kennwort: "Spätgotik" Ansicht(en), Grundriß(e), Schnitt(e) (Querschnitt, Längsschnitt) . Laufzeit: o.D. Verzeichnungseinheit (0 Einträge)