Haupturkundenarchiv (HUA) (Best. 1) U 3/6755 Laufzeit: 1401 Juni 29 Verzeichnungseinheit (0 Einträge)

Goed. v. Lisenkirchen u. Joh. v. Cassel (je 3 Pferde), Luitgen v. Droilshagen, Goebel Bolgen, Herm. Printz v. Myelenhem, Goed. v. Ouxhem gen. Pruoyme, Joh. Broch u. Dietr. v.Muckenhueyssen (je 2 Pf.), Menia v. S. Severin, Joh. Printz v. Nyelenhem, Joh. Nevgijn, Hentzo v. Rosauwe, Luonynck die Saesse u. Heinr. v.Lenderstorp (je 1 Pf. u. Armbrust), Dienstvertrag für das nächste Vierteljahr. 14 Siegel.